X
تبلیغات
رایتل

شار
قالب وبلاگ

" خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییرنمی دهد مگر آنکه آنها خودشان سرنوشتشان را تغییر دهند."‏.
«آیه 11، سوره رعد»


کره زمین با تمامی اجزاء خویش سامانه ای وسیع و پویا را تشکیل می دهد. در این مجموعه وسیع، انسان عاملی است که به دلیل توانایی ها و نیازهایش در عملکرد و ماهیت اجزای این سامانه دخالت می کند.

آنچه انسان با دیدگاه سنتی می خواهد دیگر در توان زمین نیست. پس دیدگاهی جدید و با نگرشی نو نیاز است. توسعه سریع جوامع انسانی و رشد نیازها، با خطر اتمام منابع همراه است. بر این اساس طرح مفاهیم جدیدی مانند توسعه پایدار از سال 1987 و سپس طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مفهوم مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو قرار گرفت. توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع پایه و جهت دادن به تحولات فن آوری و نهادی است به شکلی که نیازهای انسانی برای نسل های کنونی و آینده بشری را به صورت توسعه ای غیر مخرب به لحاظ زیست محیطی، پویا از نظر اقتصادی و قابل پذیرش از لحاظ اجتماعی،تعریف نموده است. کمیته جهانی محیط زیست و توسعه، در گزارش معروف برانت لند، در توصیف توسعه پایدار چنین می نویسد: توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیازهای حال حاضر انسان را برآورده کند، بدون آنکه توانایی نسل های آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد.

بر این مبنا و با توجه به مخاطراتی که در آینده نه چندان دور گریبان شهرها و مناطق مختلف کشور را خواهد گرفت توجه به مقوله توسعه پایدار در تمامی ابعاد آن و در تمامی نقاط کشور دارای اهمیتی خاص است. مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران و براساس دغدغه های علمی و نیازهای کشور بر آن شده است تا برای دومین سال پیاپی اقدام به برگزاری دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری نماید و به بررسی نتایج تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه و انتشار آن بپردازد. هدف آن است تا از این طریق با ایجاد ارتباط و آشنایی هرچه بیشتر مهندسان، متخصصان، کارشناسان، نظریه پردازان، مجریان و مدیران شهری، بستری برای ارائه بهترین راهکارهای توسعه پایدار فراهم شود. امید است با مشارکت پژوهشگران عرصه توسه شهری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی زمینه ارائه آخرین پژوهش ها در این کنفرانس فراهم شود.

محــــــورهای کنفــــــــرانــــــس
1. مدیریت و توسعه پایدار شهری
1.1 برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه پایدار شهری
2.1 حقوق و قوانین شهری در توسعه شهر
3.1 توسعه شهری و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح ها
4.1 مدیریت ساخت و ساز شهری
5.1 مدیریت شهری در شرایط بحران
6.1 محیط زیست و توسعه پایدار شهری
7.1 طرح های گسترش شهری و منطقه ای
8.1 توسعه پایدار و سلامت


2. طراحی شهری و معماری پایدار
1.2 طراحی شهری و محور های توسعه پایدار
2.2 طراحی معماری (معماری بومی ، معماری نوین) و توسعه شهری
3.2 معماری منظر و توسعه شهری
4.2 منظر شهری و توسعه پایدار
5.2 طراحی توسعه شهری و منطقه ای


3. مهندسی عمران و توسعه پایدار
1.3 ژئوتکنیک و توسعه پایدار
2.3 مقاوم سازی ساختارهای شهری
3.3 بهسازی لرزه ای ساختار های شهری
4.3 هماهنگی شکلی سازه و معماری
5.3 توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی در سازه ها
6.3 توسعه شهری و به کارگیری مصالح نوین در سازه ها


4. زیر ساخت ها و شریان های شهری
1.4 آب و فاضلاب و توسعه پایدار
2.4 شریان های حیاتی و توسعه پایدار
3.4 زیر ساخت های شهری و توسعه پایدار
4.4 حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
5.4 نقشه برداری و توسعه پایدار


تقــــــــویم کنفـــــــرانـــــــس:

آغاز زمان دریافت مقاله --------------- 1391/02/01
مهلت ارسال مقالات-------------------1391/06/01
اعلام نتایج داوری--------------------- 1391/06/30
مهلت ارسال مقالات اصلاح شده---- 1391/07/15
پایان ثبت نام-------------------------- 1391/08/01
زمان برگزاری--------------------------- آذرماه 1391


هزینـــــــه شــــــرکت در کنفــــــــــرانس:

شرکت کنندگان --------------------------- مقاله دهندگان--------- شرکت کنندگان آزاد
دانشجویی------------------------------------ 700,000------------------ 500,000
هیات علمی و اعضای مراکز پژوهشی ---- 1,000,000 ---------------- 650,000
آزاد------------------------------------------- 1,200,000 --------------- 1,000,000سازمان و اعضای کمیته علمی:

دبیر کنفرانس: دکتر علی محمد مومنی(استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
دبیر علمی کنفرانس : دکتر سید مهدی ابطحی (استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
دبیر کمیته هماهنگی : مهندس حجت ا... جوادیان (قائم مقام مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان)
دبیر اجرایی کنفرانس : مهندس علی سامانی مجد (دبیر شورای پژوهشی مؤسسه)
اعضای کمیته اجرایی : آقای خدامراد سامانی ، مهندس مهدی جوادی نژاد ، مهندس حسین عموشاهی ، مهندس پگاه دالوند ، خانم مرضیه میرفندرسکی، مهندس محمدرضا فوده، مهندس عبدالرضا پورهمایون، مهندس امین فضیله


اعضای کمیته علمی : (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مجید افیونی استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس مژگان ابراهیمی مربی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
دکتر محمد مهدی امین دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهندس حمید بانک مربی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
دکتر علیرضا برکتین استادیار ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
دکتر حمید بهبهانی استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مصطفی بهزادفر دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رسول بیدارم استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حمید رضا پورزمانی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حمیدرضا جودکی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دکتر حسین حبیبی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس هنرهای زیبای تهران
دکتر محمد حسین رامشت دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر کرامت ا... زیاری دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مهندس سعید سامانی مجد مربی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
دکتر غلامرضا شیران استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر اسماعیل شیعه دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر قاسمعلی عمرانی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا قاری قرآن استادیار ، معاون عمرانی شهرداری اصفهان
دکتر مریم قاسمی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر محمود قلعه نویی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر محمود محمودی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر محمد مسعود استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر فرهنگ مظفر استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مسعود میر محمد صادقی استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان
دکتر محمد نجار استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهندس محمد هاشمیانفر مربی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
دکتر محمود وفائیان استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی یاران استادیار ، مدیر برنامه ریزی گروه هنر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[ شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ عبدالهیان ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 172152